<เล่าสู่กันฟัง>ขอขอบพระคุณ นายวีรศักดิ์ แสงแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการอาชีวะอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม. เป็นอย่างสูงสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหัวนาโมเดล

      คณะครู กศน.ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น ขอขอบพระคุณ นายวีรศักดิ์ แสงแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการอาชีวะอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม. เป็นอย่างสูงสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกจำนวน 30. ถุง ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหัวนาโมเดล มา ณ โอกาสนี้และได้ดำเนินการส่งมอบให้กับคณะกรรมการศูนย์เรียนรูฯ นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ ที่ปรึกษาฯ , นายประเสริฐ เลิกนอก ประธานฯ , นายธวัชชัย เรืองโอชา ผญ.บ้านหัวนา ม.2. และนายพลอย ธวิชัย ผช.ผญ.บ้านหัวนา ม. 2. วิทยากรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกค่ะ. ขอขอบคุณนายศุภชัย เสาวรส ครู. เจ้าของรถปิคอัพและน้ำมันรถในการขนส่งลูกปลาดุกเป็นอย่างสูงจ้า


นางอุบล  โสนีย์  (นักศึกษา กศน.ต.โนนข่า ม.ปลาย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)