ประเวศ วะสี : เมื่อวิกฤติสุด วิธีได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่มีฐานการยอมรับกว้าง และสมรรถนะทางปัญญาสูง

ประเวศ วะสี : เมื่อวิกฤติสุดวิธีได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่มีฐานการยอมรับกว้าง และสมรรถนะทางปัญญาสูง

อ่านได้ที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช

๑๓ มี.ค. ๖๓  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)