ประเวศ วะสี : การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษา แนวโน้มที่ดีสู่ บี บี ดี

โอกาสสู่ประชาธิปไตยฐานกว้าง

ประเวศ วะสี : การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษา แนวโน้มที่ดีสู่ บี บี ดี

อ่านได้ที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช

๑๓ มี.ค. ๖๓  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)