ทักษะอาชีพ ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

ทักษะอาชีพ ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

ในยุคปัจจุบันและอนาคต นักเรียนชั้น ประถมปลายไปจนถึงมัธยมปลายต้องได้เรียนและฝึกทักษะอาชีพ (career skills) เป็นส่วนหนึ่งของทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21stCentury Skills)    ยิ่งนักเรียนในครอบครัวยากจนและพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนยิ่งต้องเน้นทักษะอาชีพ   ดังตัวอย่าง โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  อ. กาบัง จ. ยะลา    โดยมีชีวิตจริงของครูสุเทพ เท่งประกิจครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นตัวอย่าง 

บทบาทของการศึกษาในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงเพื่อมีความรู้อย่างเป้าหมายการศึกษาในอดีต    แต่ต้องเพื่อวางพื้นฐานสู่การมีงานทำ  มีชีวิตที่ดี เป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  บ้านเมือง และเพื่อนมนุษย์ ได้    ทักษะอาชีพเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งที่ต้องพัฒนาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

ชีวิตของผมเอง ได้ดีถึงขนาดนี้ได้  เพราะได้ฝึกทำงานที่บ้านตั้งแต่เป็นเด็ก 

อีกโรงเรียนหนึ่งที่ผมไปเยี่ยมเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   และชื่นชมมากในเรื่องเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ คือ โรงเรียนแม่คือวิทยา  อ. ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม่    ที่วางเป้าว่าเด็ก ม. ต้นเรียนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในอาชีพ 

วิจารณ์ พานิช

๗ มี.ค. ๖๓       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

สมัยแก้วเป็นเด็ก พ่อแม่สั่งสอนว่าในวันธรรมดาให้เรียนหนังสือและทำการบ้าน ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ ให้ช่วยทำงานบ้าน ซักผ้า ล้างจาน ตักน้ำใส่โอ่ง ช่วยทำกับข้าวไปเก็บผักบุ้งและผักต่างๆมาทำอาหาร บางครั้งต้องไปตลาด รวมทั้งช่วยเก็บผลไม้มาบ่ม โดยเฉพาะมะม่วง กล้วยน้ำหว้าไว้กินเป็นผลไม้ประจำบ้าน หากมีเหลือต้องไปช่วยขายผัก ผลไม้ กล้วย มะม่วง หน่อไม้ ลูกมะพร้าวแห้ง เข็นใส่รถไปขายแถวบ้าน หรือไปกับแม่ที่ตลาด บางครั้งก็ต้องไปสวนช่วยพ่อแม่ทำไร่นาสวนผสม ช่วยปลูกผัก ทำนา เกี่ยวข้าว ถางหญ้า เวลาว่างช่วงเย็นๆให้ไปฝึกว่ายน้ำในสระใหญ่เก็บผักบุ้ง สายบัวมาทำอาหารด้วย นี่คือชีวิตตอนเด็กค่ะ