อิสลามเป็นศูนย์กลาง - Islamic Center

หลังจากมีการปฏิรูปและทำความเข้าใจการศึกษาใหม่ ทำให้ Child Center   หรือ การจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   เป็นประเด็นที่สนใจอย่างแพร่หลายของผู้คนในแวดวงการศึกษา ซึ่งมุมมองของการศึกษาจึงเปลี่ยนจากครูหรือสิ่งอื่นๆ มาเน้นให้ความสำคัญกับ บทบาทในการเรียนรู้ของ “ ผู้เรียน ” เป็นหลัก แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการวิชาการว่า Child Centered คืออะไรกันแน่ ซึ่ง ในมุมมองของอิสลามแล้วมิได้ปฏิเสธเสียทีเดียว แต่ยังมีแนวคิดในเรื่องนี้อีกด้วย (ซึ่งผมจะนำเสนอถ้ามีโอกาส)

อย่างไรก็ตามอิสลามให้มีการจัดการศึกษาโดยให้ “ อิสลาม ” เป็น “ เนื้อหา ” ที่จำเป็นซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับ และถือว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา

มุสลิมมีความศรัทธาอันแน่วแน่ในคำสอนอิสลาม ว่าจะสามารถสร้าง มนุษย์ที่สมดุล ทั้งทางด้าน สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และร่างกาย และอิสลามเป็น และคือทิศทางที่จะทำให้ผู้เรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ

คัมภีร์อัลกุรอาน(พระดำรัสของอัลลอฮฺ)ได้กล่าว่า

 

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

พระผู้ทรงสร้างจะมิทรงรอบรู้ดอกหรือ ? พระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนผู้ทรงตระหนักยิ่ง (67 : 14)

 

และ ยังได้กล่าวว่า

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว (5 : 3)

 

การปฏิรูปโรงเรียนอิสลามในทุกวันนี้จึงเป็นการกำหนดโปรแกรมทั้งหมดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาและวิธีคิดแบบอิสลาม เพื่อสร้างความผูกพันกับอิสลาม และเพื่อแปรเปลี่ยนแนวคิดอิสลามสู่โลกที่ปฏิบัติได้จริง

นำอิสลามมาเป็น “ ศูนย์กลาง ” ของทุกสิ่งทุกอย่าง