ศูนย์เครือข่ายฝึกอบรมปัญญาปฏิบัตินครปฐม


ศูนย์เครือข่ายฝึกอบรมปัญญาปฏิบัตินครปฐม

การเรียนรู้ลงชุมชนครั้งที่1ของฉัน


     วันนี้เราได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือที่เรียกง่ายๆว่า รพ.ส.ต.ของหมูที่5 ตำบลคลองใหม่ จังหวัดนครปฐม เมื่อไปถึงเราก็ได้พบกับ อาจสารย์ซาตีซึ่งเป็นผู้ที่ประสานงานและให้ความรู้กับพวกเราในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงชุมชนในวันนี้ อาจารย์ซาตรีได้ให้ความรู้พวกเราเป็นอย่างดีและมีความเป็นกันเองกับอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมากทำให้ฉันคิดได้ว่านี่คงเป็นทักษะอย่างหนึ่งในการทำงานในชุมชนอย่างดีเป็นแน่ โดยช่วงเช้าเราได้พูดคุยนำเสนอกันถึงประเด็นต่างๆของการทำงานในชุมชน

คำถามแรกที่อ.ซาตรีถามเราคือการเตรียมพร้อมก่อนลงชุมชนคืออะไร นักศึกษาหลายคนต่างมีคำตอบต่างๆนาๆ ซึ่งฉันจะเลือกมาเล่าในคำตอบที่ฉันชอบหรือสนใจ ตัวอย่างคำตอบเช่นการที่เรามีความรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่เรากำลังจะไป ทั้งภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้น

คำถามต่อมาคือความกังวลในการออกชุมชนคืออะไร คำตอบเช่นการเกิดความกลัว การมีความรู้ที่ไม่พร้อม ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนสภาพอากาศในวันที่ไปชุมชน ถือเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เราเกิดความกังวลได้ทั้งสิ้น

และคำถามข้อสุดท้ายสิ่งที่สำคัญของการลงชุมชนคืออะไร คำตอบที่ฉันชอบคือการมีสติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมีความสามารถในการสื่อสารให้คนเชื่อใจ เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วเกิดประโยชน์ในชีวิตของเขาจริงๆ

ต่อมาเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนซึ่งรพ.สต.แห่งนี้รับผิดชอบ7หมู่บ้าน โดยจะมีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทำงานมากที่สุด ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง กลุ่มเด็กและนักเรียน มากไปน้อยตามลำดับ โดยที่นี่จะมีปฏิทินชุมชนคือทุกวันที่1ของเดือนจะมีการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆโดยจะมีการประกาศเชิญชวนหรือให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายของชุมชน

มีการจัดการระบบที่ดีแบบ5ดาวคือ 1.บริหารดี 2.ประสานงานดี 3.บุคลากรดี 4.บริการดี 5.ประชากรมีสุขภาพดี

พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนจากพี่เจ้าหน้ารพ.ส.ต.หลายคนอีกทั้งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอในการกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดต่างๆแก่พวกเราในการทำงาน ซึ่งฉันรู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดเป็นอย่างมาก ท่านบอกกับพวกเราว่า การดูแลสุขภาพไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สุขภาพเพียงฝ่ายเดียว แต่การดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายทุกคนในการส่งเสริม ช่วยเหลือกันในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คน

.     

     หลังจากนั้นพวกเราก็ได้เดินทางลงชุมชนจริงๆ โดยฉันเและเพื่อนได้ไปยังบ้านของคุณตาท่านหนึ่งอายุ64ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงในลักษณะDecorticate มีอาการsevere of dementia ไม่สามารถสื่อสารได้และมีการใส่สายNG Tube for feed

เราได้พูดคุยกับญาติ และได้ใช้ทักษะวิธีการทางกิจกรรมบำบัดในประเมิน และการสอนการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องการกระตุ้นการรับความรู้สึก การผ่อนคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อ การลดการเกิดแผลกดทับและก่อนกลับเราได้เขียนใบความรู้ขั้นตอนและวิธีในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมะสมให้กับผู้ดูแลเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงต่อไปอีกด้วย

ฉันรู้สึกประทับใจที่ได้มาลงชุมชนและได้มาใช้วิธีการทางกิจกรรมบำบัดกับคุณตาเป็นอย่างมากเพราะคุณตาถือเป็นครูคนนึงในการให้ฉันได้เรียนรู้การเข้าหาญาติและได้ใช้วิธีการทำกิจกรรมบำบัดจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรก ทำให้ผู้ดูแลที่อาจจะยังไม่รู้จักอาชีพกิจกรรมบำบัดในตอนแรกเกิดความประทับใจและเห็นถึงความสำคัญของอาชีพกิจกรรมบำบัดมากขึ้นอีกด้วย

ในช่วงบ่ายพวกเราได้มาเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษในชุมชนโดยที่แห่งนั้นเป็นที่สถานให้ความรู้ที่สำคัญของคนในชุมชนรวมถึงชาวต่างชาติที่มาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยอีกด้วย ผู้ให้ความรู้เล่าให้เราฟังถึงเคสนึงที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรรู้สึกเบื่อ เกิดความคิดเเรงจูงใจอยากปลูกต้นไม้ทำให้เขาสามารถปลูกต้นไม้เล็กๆเช่นพืชผักสวนครัวได้ เเล้วเกิดเป็นความภาคภูมิใจความสุขใจที่ได้ปลูกต้นไม้ได้สำเร็จจนตอนนี้เพิ่มจำนวนการปลูกต่อๆไปอีก

.

     วันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะมากทั้งความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆในการทำงานในชุมชนรวมทั้งได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติใช้ทักษะทางกิจกรรมบำบัดกับผู้รับบริการจริงๆเพราะไม่เคยเห็นผู้ป่วยDecorticateจริงเคยเห็นแต่ในรูป มีความรู้สึกดีใจมาก และยังสามารถทำให้ผู้ดูแลเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกับนักกิจกรรมบำบัดต้องขอบคุณอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้เราลงมือปฏิบัติจริงทำให้สามารถปฏิบัติทางกิจกรรมบำบัดในผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำวิธีการต่างๆจนผู้ดูแลถึงกับยิ้มดีใจที่ได้เห็นผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อาจารย์ทำให้เราได้เห็นตัวอย่างของนักกิจกรรมบำบัดที่เก่ง

สิ่งนั้นทำให้ฉันเกิดความประทับใจและอยากจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่ดีและสามารถแสดงบทบาทการช่วยเหลือทำให้ผู้รับบริการดีขึ้นด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัดได้ รวมทั้งได้ตระหนักถึงอิทธิพลของการนำความต้องการของผู้รับบริการเองมาประกอบกับวิธีทางกิจกรรมบำบัดซึ่งจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการฝึกและทำให้ผู้รับบริการรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

คำสำคัญ (Tags): #กิจกรรมบำบัด
หมายเลขบันทึก: 675429เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2020 21:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2020 21:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท