วรัญญา 34

                    วันนี้มาถึงที่กรมอนามัยเวลา 8.50 น. งานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้คือการบรรจุพระพุทธชินสีห์ จำนวน 2000  องค์  ในวันนี้ที่กรมอนามัยอาจจะเลิกงานเร็วกว่าทุกๆวันเพราะเจ้าหน้าที่มีกำหนดเดินทางไปจังหวัดประจวบกันทั้งกรมเลยค่ะ   เลิกงานเร็วก็ดีเหมือนกันเพราะวันนี้พวกเราต้องไปจัดสถานที่  เนื่องในงานบายศรีให้กับน้องๆปี 1 ที่มหาวิทยาลัยกันค่ะ

                                                                            วรัญญา  พันธ์นุเรณู

                                                                                   กรมอนามัย