ความหมายของการวิจัย

วิจัยทางการพยาบาล

ความหมายของการวิจัย ก่อนอื่นเรามาดูว่า

Research ประกอบด้วยคำใดบ้าง

RE = ทำซ้ำใหม่ ทำอีกครั้งหนึ่ง

Search = ค้น หา ตรวจสอบ สอดส่อง สอบถาม สืบหา พินิจพิเคราะห์

Research = การค้นหาใหม่ ตรวจสอบใหม่ สืบหาใหม่ สอบถามใหม่ พินิจพิเคราะห์ใหม่

โดย

-  การค้นหาความรู้ที่ผู้วิจัยเน้นหรือกำหนดไว้

-  การศึกษาค้นคว้าจะต้องเป็นไปตามแผนที่คำนึงถึงเหตุผลความถูกต้องที่ได้กำหนดไว้

-  วิธีการหาความรู้ที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการความเป็นวิทยาศาสตร์

-  การค้นคว้าหาความรู้จะต้องมีการควบคุมปัจจัยที่ทำการวิจัยหรือศึกษา

ดังนั้นความหมายของการวิจัยจึงเป็นการหาข้อเท็จจริงอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบและมีเหตุผล การวิจัยเป็นการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริงในปัญหาที่สงสัย ภายในกรอบที่กำหนด โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ครับ......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)