วันนี้ผมได้เรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลวันแรก ซึ่งได้รู้ว่าแหล่งของความรู้นั้นมาจากที่ใดบ้างที่นำมาใช้ในงานวิจัย

1.ประเพณี ทำตามแบบแผนTradition

2.ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีอำนาจAuthorities

3.ลองผิด ลองถูกTrial and Error

4.ประสบการณ์ส่วนบุคคล Personal experience

5.รู้โดยสัญชาติญาญ รู้ได้เอง Intuition

6.เหตุผลทางตรรกวิทยาLogical reasoning

7.การวิจัยในสาขาวิชา Disciplined research