วันนี้ช่วงบ่ายได้รับมอบหมายงานให้ไปถ่ายภาพ VTR สัมภาษณ์ บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับวันพ่อที่จะมาถึง ว่าบุคคลทั่วไปอยากจะทำอะไรในวันพิเศษนี้ เพื่อนำไปใช้ในรายการ คลื่นแทรกคลื่นแซบ หลังจากที่ถ่าย VTRเสร็จแล้ว ก็ขึ้นมาติดต่อประสานงาน และเบิกของที่ชั้น 37