บันทึกของธีรชัย 4

9 พ.ย. 2548 วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่ 3 ของผม
          วันนี้เริ่มงานตั้งแต่เช้า 07.30 น - 08.00 น  โดยผมทำหน้าที่ควบคุมเสียงตามสายเปิดเพลงและข่าวสารน่ารู้ให้นักเรียนได้ฟังกัน  ในเวลา 09.00 น  ขึ้นเช็คความพร้อมของระบบเสียงในห้องประชุมอีกครั้ง  ในเวลา 09.30 น  ผมและพี่ชาติชายขึ้นควบคุมระบบเสียงและระบบไฟภายในห้องประชุมจนถึงเวลา 11.00 น  ในเวลา 13.00 น  เก็บเครื่องมือและเครื่องเสียงในห้องประชุมกลับเข้าห้องโสต  ในเวลา 13.30 น  เข้าติดตั้งเครื่องฉาย LCD เข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุคที่ห้อง 205 โดยครั้งนี้พี่ชาติชายได้ให้ผมไปติดตั้งคนเดียว  เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ได้รับคำสั่งให้ไปติดตั้งเครื่องฉาย LCD เข้ากับเครื่องฉายแผ่นทึบและ VDO เข้ากับเครื่องฉาย LCD ที่ห้อง 412 และในเวลา 15.00 น  เก็บเครื่องฉาย LCD และเครื่องฉายแผ่นทึบรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานเสร็จแล้วเก็บกลับห้องโสตและจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)