สาละอินเดีย ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มอบผ้าไตรเพื่อถวายพระเถระในงานทักษิณานุปทาน 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี จะจัดกิจกรรมในวันที่ 17-18 มกราคม 2563  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผมจึงได้รับโอกาสไปกราบและรับผ้าไตร 5 ไตร ร่วมกับน้องนักศึกษาตัวแทนชมรมพุทธศาสน์และประเพณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประสานงานของพระมหาวโรตม์ ธัมมวโร

เมื่อเสร็จกิจ จึงได้นั่งสนทนาธรรมกับพระมหาวโรตม์ ที่คณะเหลืองรังษี แล้วจึงไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อาคารสไตล์ยุโรปสีชมพูโอลด์โรส  อาคาร วิหาร ตำหนัก ภายในวัดบวร ฯ และพระมหาวโรตม์ก็กรุณาเป็นผู้นำชมและบรรยายความให้รู้เห็นวัดบวร ฯ ได้แจ่มชัดมากกว่าการเดินชมเพื่อความบันเทิง และถือโอกาสได้เข้าไหว้พระบรมเกศาธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ที่ตำหนักเพ็ชร

ก่อนเดินทางมาวัดบวรนิเวศวิหาร ทางคณะได้ไปติดต่อติดตามหนังสือทูล ฯ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ระหว่างทางเดินข้างวิหาร มีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ ในป้ายระบุว่าเป็นต้นสาละอินเดียที่รัชกาลที่ 10 ทรงปลูก มองดูก็คล้ายต้นยางนา/พืชวงศ์ยาง ก็ทำให้คิดถึงทีมวิจัยยางนาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่วัดบวร ฯ ขณะเดินเลียบคลองน้ำข้างตำหนักเพ็ชร ก็เหลือบเห็นต้นสาละอินเดียที่ปลูกโดยสมเด็จพระวันรัต ก็ยังได้หยุดชะงักพิจารณาชั่วครู่ระหว่างทางเดิน...

เมื่อเข้ากราบพระและชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารพระศาสดา โดยเฉพาะห้องพระไสยา (ปางปรินิพพาน)  ยืนพิจารณาดูภาพจิตรกรรม มีท้องฟ้า เทวดา พระสาวก และที่ด้านหลังพระไสยา มีต้นสาละ ออกดอก โน้มกิ่ง เมื่อค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์  https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_82966จึงได้ข้อมูลเรื่องราวของต้นสาละกับพุทธประวัติเมื่อคราวประสูติและปรินิพพาน

เสียดายที่ไม่ได้ถ่ายภาพต้น “สาละอินเดีย”ทรงปลูกที่วัดราชบพิธ ฯ และ วัดบวรนิเวศวิหาร

20 มกราคม 2563

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องไปในโลกกว้างความเห็น (0)