อนาคตการเมืองไทย

หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่มีเหตุผลเพียงพอและไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าอนาคตใหม่จะขับเคลื่อนทางการเมืองนอกสภาฯ ก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรมาก

อนาคตการเมืองไทย

ความเห็นของ ศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร อ่านได้ที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช

๒๐ ม.ค. ๖๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)