(บันทึก)...ทุกอย่างมี...และ ..ไม่มี..ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทุกอย่างมี..และ..ไม่มี..
กลางดิน..แกลลอลี่ชีวิต..เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (0)