การเมืองเรื่องคอร์รัปชั่น

หาก ปปช. ก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเช่นที่ถูกวิจารณ์ เสียแล้ว การจัดการเรื่องคอร์รัปชั่นของประเทศจะเป็นอย่างไร

การเมืองเรื่องคอร์รัปชั่น

นสพ. บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ลงบทบรรณาธิการ NACCopaque as ever    แสดงความสงสัยความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)   ที่ประกาศให้รางวัลกองทัพบกเป็นหน่วยงานรัฐที่โปร่งใสที่สุดอันดับ ๑  ดัง ข่าวนี้   

หาก ปปช. ก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเช่นที่ถูกวิจารณ์ เสียแล้ว    การจัดการเรื่องคอร์รัปชั่นของประเทศจะเป็นอย่างไร 

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ธ.ค. ๖๒

ห้องรับรองการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)