SAD KM-Workshop กิจกรรมรับน้องกับความประทับใจ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  8

ผู้เล่า :  วิทยา   วิภาวิวัฒน์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อเรื่องเล่า :  กิจกรรมรับน้องกับความประทับใจ


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์ความแตกต่างของนักศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช่าง มีจุดแข็งคือความรักเพื่อน มหาวิทยาลัยจึงต้อง ทำความเข้าโดยวางระบบการรับน้อง และให้งบประมาณสนับสนุน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ระบบความเป็นผู้นำ

 2. ความเข้าใจร่วมกัน

3. ศึกษา / วิเคราะห์ตนเองอย่างชัดเจน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67366, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)