SAD KM-Workshop กิจกรรมรับน้องกับความประทับใจ

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  8

ผู้เล่า :  วิทยา   วิภาวิวัฒน์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อเรื่องเล่า :  กิจกรรมรับน้องกับความประทับใจ


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์ความแตกต่างของนักศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช่าง มีจุดแข็งคือความรักเพื่อน มหาวิทยาลัยจึงต้อง ทำความเข้าโดยวางระบบการรับน้อง และให้งบประมาณสนับสนุน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ระบบความเป็นผู้นำ

 2. ความเข้าใจร่วมกัน

3. ศึกษา / วิเคราะห์ตนเองอย่างชัดเจน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

หมายเลขบันทึก: 67366, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)