SAD KM-Workshop “น้องใหม่ที่ไม่ค่อยใหม่”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  6

ผู้เล่า :  กฤษณะพล   วัฒนวันยู

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อเรื่องเล่า :  “น้องใหม่ที่ไม่ค่อยใหม่”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องของคณะสถาปัตย์ฯ มีวิธีการที่จะทำให้น้องใหม่เข้ามามีเอกลักษณ์ที่ดี ให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องเข้าใจกันยอมรับกัน คิดร่วมกัน เช่น คิดเพลงเชียร์ ให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีระบบพี่เลี้ยงดูแลน้อง ช่วยเหลือกัน มีอิสระในทางความคิด


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ให้อิสระทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพอดี

2. ให้ความเข้าใจอันดีแก่ผู้นำ สร้างระบบพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

3. เสริมสร้างกิจกรรมบางประเภทด้วยศิลปะ การแสดง การละเล่นที่สร้างสรรค์

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67364, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)