SAD KM-Workshop “น้องใหม่ที่ไม่ค่อยใหม่”

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  6

ผู้เล่า :  กฤษณะพล   วัฒนวันยู

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อเรื่องเล่า :  “น้องใหม่ที่ไม่ค่อยใหม่”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องของคณะสถาปัตย์ฯ มีวิธีการที่จะทำให้น้องใหม่เข้ามามีเอกลักษณ์ที่ดี ให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องเข้าใจกันยอมรับกัน คิดร่วมกัน เช่น คิดเพลงเชียร์ ให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีระบบพี่เลี้ยงดูแลน้อง ช่วยเหลือกัน มีอิสระในทางความคิด


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ให้อิสระทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพอดี

2. ให้ความเข้าใจอันดีแก่ผู้นำ สร้างระบบพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

3. เสริมสร้างกิจกรรมบางประเภทด้วยศิลปะ การแสดง การละเล่นที่สร้างสรรค์

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

หมายเลขบันทึก: 67364, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)