SAD KM-Workshop สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิม

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  7

ผู้เล่า :  สุรศักดิ์   เครือหงษ์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อเรื่องเล่า :  สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิม


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ผู้บริหารชุดเก่า มองว่าการรับน้องไม่รุนแรง ให้คณะทำเอง ต่อมาผู้บริหารชุดใหม่ให้ความสำคัญมากขึ้น โดยให้องค์การนักศึกษาคิดกิจกรรมและโครงการรับน้องในแต่ละปี โดยเน้นให้ปี 1 เข้าร่วมเป็นหลัก มีการจัดกิจกรรมรับน้อง 1 วันทุกคณะ ให้ตกลงกันเองว่า จะมีกิจกรรมอะไรใส่เสื้อผ้าสีอะไรร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแจ้งชื่อ หากไม่แจ้งจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมจะมีการอบรมผู้นำนิสิตทุกชั้นปี วางแผนก่อนทำกิจกรรม


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ใช้กิจกรรมที่นิสิตคิดภายใต้กรอบ

 2. การให้ความเข้าใจถึงความต้องการของนิสิต

3. ผู้บริหารเข้าใจนิสิต

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67365, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)