เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ได้มีโอกาสไปดูงานและเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม 6th Asia Pacific Craniofacial Association Conference ที่ประเทศสิงคโปร์ จึงทำให้ได้ศึกษาวัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งที่เป็นประเทศเกาะเล็กๆ มีพื้นที่จำกัด ในขณะที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ตึกสูงเสียดฟ้า แต่ทั้งเมืองกลับมีต้นไม้ใหญ่โอบล้อมรอบด้าน ริมบาทวิถีปลูกไม้ล้มลุกตลอดทาง แม้แต่เสาปูนสะพานลอยยังมีต้นตีนตุ๊กแกแปะไว้ บรรยากาศร่มรื่น อากาศสดชื่น ช่างน่าทึ่งและน่าประทับใจมาก สิ่งที่ได้พบเห็นจึงนำมาสอนตัวเองว่า ในขณะที่เราก้าวตามเทคโนโลยีทันสมัย สร้างวัตถุเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก เราน่าจะได้อนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความเจริญทางเทคโนโลยีไปด้วยเช่นกัน