ศาลาที่เห็นเป็นสีทองสวยงาม ท่านคิดว่าเป็นศาลาอะไร.......

เฉลย. ห้องน้ำที่วัดร่องขุ่น เชียงรายค่ะ