วันพฤหัสบดีที่  14  ธันวาคม  2549

     ในวันนี้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ดูวุ่นวายเป็นพิเศษเนื่องจากวันนี้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงาน "ชีววิถี"  ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ 60 พรรษา

    ในวันนี้พี่ปุ๋ยจึงให้เราลงไปดูงานด้านล่างว่าในงานนั้นมีอะไรบ้าง  ในงานเป็นการจัดซุ้มขายของเพื่อสุขภาพ  มีเวทีการแสดง  มีการนำผักปลอดสารพิษมาปลูกไว้ในงานเพื่อให้ผู้คนที่มาในงานได้รับชมกันอย่างสวยงามไม่แพ้กับดอกไม้เลยทีเดียว

ปวีณา  ชูราศรี

กฟผ.