เสื้อเหลือง : การขจัดข้อแตกต่าง

เมื่อทุกคนใส่เสื้อเหลืองทำให้เห็นว่า คนเหมือนกัน

ในสังคมมหาวิทยาลัย เราจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นชั้นทางสังคมอยู่พอสมควรดังนี้

1. ชั้นจากการเข้าอยู่ เช่น มีรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนจะวางตัวเหมือนว่าตนเก๋าเก๋า บางทีจะมีโอกาสเอารัดเอาเปรียบรุ่นน้องอยู่เสมอ

2. ชั้นจากแหล่งที่มา เช่น บางคนจบการศึกษาจากแหล่งการศึกษาที่ต่างกันระหว่าง ในประเทศกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยของเอกชน ระดับของการศึกษาที่ต่างกัน เป็นต้น

3. ชั้นจากศักดิ์และตำแหน่ง เช่น บางคนมีสกุลพระราชทาน ขณะที่บางคนไม่ได้มาจากตระกูลพระราชทาน บางคนซี9 บางคนซี7 บางคนไม่มีซีแต่เป็นแม่บ้านเก็บกวาดขยะ บางคนเป็นอาจารย์ บางคนเป็นนักศึกษา ฯลฯ บางคนประกอบธุรกิจด้วย สอนหนังสือไปด้วย

   เมื่อทุกคนใส่เสื้อเหลืองทำให้เห็นว่า คนเหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (0)