ละครวันนั้น สิ้นสุดด้วยดี  มีคำถามที่เด็ดที่ได้รับคัดเลือกได้รางวัลจากผู้จัดคือ คุณหมอแห่ง ร.พ ศิริราช คำถามนั้นคือ การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเอง อาจจะมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เราจะทำอย่างไร  ซึ่งเราก็ได้บอกไปว่า เราเจอเหตุการณ์เช่นนี้อยู่หลานครั้ง ซึ่งเราก็จะไม่พูดว่าสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มพูดผิดหรือพูดไม่ถูก เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้น อาจทำให้คนอื่นไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรื่อเล่าเรื่องราวอื่นๆของตนให้กลุ่มฟังอีก  แต่เราจะใช้วิธีขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นประเด็นที่ถูกต้อง ในส่วนที่เรายังไม่แน่ใจในเรื่องนั้นๆ เราก็บอกกับกลุ่มว่าขอให้เราไปหาข้อมูลก่อน แล้วเราจะนำมาเล่าให้กลุ่มฟังในครั้งต่อไป