เมื่อคนเราไม่เจ็บ ไม่ป่วย ตื่นเช้ามา ก็ล้างหน้า แปรงฟัน แต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อป่วยหนัก กิจวัตรประจำวันที่จำเป็นก็จะได้รับการดูแลโดยพยาบาล  พยาบาล ไอ ซี ยู  ได้พยายามที่ดูแลกิจวัตรประจำวัน ให้ผู้ป่วย  เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสะอาดของร่างกาย ทุกๆ ส่วน

และสิ่งที่ตระหนักมากยิ่งขึ้น คือ ความสะอาดของอวัยวะที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านการติดเชื้อในร่างกายได้  กิจวัตรประจำวัน แรกที่ขอนำเสนอ คือ การแปรงฟัน(ทำความสะอาดปากและฟัน) เราได้พยายามพัฒนาการดูแลปากและฟันผู้ป่วยหนัก ซึ่งมีท่อหลอดลมคออยู่ในช่องปาก และได้พบแปรงสีฟันผู้ป่วยจาก WEB. ต่างประเทศ จึงนำแนวคิดนั้น มาปรับใช้ และได้ผลดีนะคะ(มีต่อ)