• มอ.รับการประเมินคุณภาพรอบสองแบ่งเป็นสองช่วงคือ 6-8 พย. 49 ตรวจเยี่ยมเขตการศึกษาภูเก็ต ตรัง และสุราษฎร์ธานี 20-24 พย. 49  ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตปัตตานีและหาดใหญ่  ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ QMR เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ผู้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานประกันคุณภาพ ที่ทำการบ้านเตรียมตอบคำถามของสมศ. ที่ส่งตัวแทนมาหาคำตอบเพื่อยืนยันความจริงรูปคณะกรรมการ (กรรมการแต่ละท่านระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นค่ะ) ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด (พร้อมหลักฐานสนับสนุน) ถูกต้องมากที่สุด บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าใจร่วมกันมากที่สุด และแข่งกับเวลา โดยทำทุกอย่างให้เร็วที่สุด หากมีใครรีเพลย์ภาพช่วงเวลานั้นกลับไปได้ ณ วันนี้ คงต้องนั่งขบขัน (หรือเคร่งเครียด) แน่นอนเพราะสิ่งที่อยู่ในสมอง ณ วันนั้นมีแต่ตัวเลขเต็มไปหมด  จนหลายคนกลับไปหลับฝัน คนของสำนักงานประกันคุณภาพที่ต้องนั่งประมวลตัวเลขจนดึกดื่น เสร็จแล้วก็กลับไปหลับฝันว่าคำนวณข้อมูลต่อ เช้ามาก็ทำงานต่อ (จริง ๆ)  สรุปว่าตลอด 24 ชั่วโมง พบเจอแต่ตัวเลข ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกที่สัมผัสได้ก็ยุ่งเหยิงพอ ๆ กับในสมอง (ลองนึกถึงผมเผ้า หน้าตาตอนนั้น ตัวดิฉันเองตัดขาดจากสิ่งเสริมสวยทั้งหลายอย่างเด็ดขาด )  เมื่อถึงเวลาแห่งการรอคอยทุกฝ่ายก็ลุ้นต่อว่าผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกลุ่มสาขาจะผ่านตามเกณฑ์ของสมศ.หรือไม่  และเมื่อคณะกรรมการได้มาสัมผัสจริงก็ได้รับคำชื่นชมให้ชื่นใจหลายด้านมาก การประเมินตามเกณฑ์ผ่านในระดับดีมาก (4.65) ส่วนข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาต่อส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการต่อยอดว่าจะเสริมสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไรให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 
  • หลายหน่วยงานก็ยังฟิตต่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้วก็โทร.มาถามว่าจะให้ทำอะไรต่อคะ เก็บข้อมูลได้เลยไหม ฟังแล้วก็ปลื้มใจว่าจริงๆ  แล้วคนมอ.ไม่ได้เบื่อระบบการประกันคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพ ถึงแม้หนักและเหนื่อยแค่ไหนก็พร้อมจะสู้ต่อ  ซึ่งแผนงานขั้นต่อไปจะค่อย ๆ ทะยอยเล่านะคะ
  • งานที่ทำในวันนี้ก็คือสรุปข้อมูลในช่วงเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ว่ากระบวนการแต่ละขั้นแต่ละตอนกว่าจะสำเร็จมาได้ต้องใช้กี่กระบวนท่า  แล้วประมวลข้อมูลในรูปคู่มือ ถือเป็น Knowledge asset ที่ไว้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เทคนิค  ซึ่งเทคนิคการสื่อสารต่อประชาคมถือว่าสำคัญยิ่ง  ช่วงการเตรียมความพร้อมนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย การประสานงานในรูปองค์ประชุม นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 (สมศ.เริ่มประกาศตัวบ่งชี้ใหม่) กระทั่งประเมินแล้วเสร็จ พย. 2549 มีการประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 37 ครั้ง  ส่วนช่วงเวลาที่ลุยหนักจริง ๆ คือมิย.-พย. 49 ประชุม 29 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 5 ครั้ง หรือประชาคมมอ.ต้องรับรู้ความคืบหน้าเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างเป็นทางการทุกๆสัปดาห์นั่นเอง (แล้วที่ไม่เป็นทางการล่ะ การโทรศัพท์ อีเมล์ พบเจอพูดคุยส่วนตัว ฯ เยอะแยะมากมาย ค่อยสรุปคราวต่อไปนะคะ)