งานสัมมนา(6)แบ่งหน้าที่ในการจัดสัมมนา.นพดล

หน้าที่ในการจัดสัมมนา

วันนี้เพื่อน ๆ ได้สรุปความคิดเห็นว่าจะเลือกเรื่องอะไรในการจัดสัมมนาครับ ผลคือ เรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย "เพื่อใคร"ของกลุ่มผมได้รับการเลือก ซึ่งจะพยายามสานต่องานให้ดีที่สุดครับ

คณะกรรมการจัดสัมมนา

1. ประธาน

ผู้รับผิดชอบ  1.นางสาวนันทพร    ศรีแสง

2. รองประธาน

ผู้รับผิดชอบ  1.นายคุณภัทร           สังกลม

3. เลขานุการ

ผู้รับผิดชอบ   1.นางสาววันเพ็ญ     แซ่ลี้

4. ผู้ช่วยเลขานุการ

เหรัญญิก     1.นางสาวปัทมา       สนธิการ

5. กรรมการฝ่ายปฏิคม

ผู้รับผิดชอบ  1. นายนพดล             สินพิศุทธิ์

                      2.นางสาววรรณิสา            สุขจิต

6. กรรมการฝ่ายสถานที่

ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวนันทพร    ศรีแสง

                      2. นายเดชา                               ดรินทพงศ์

                      3. นางสาวมาลาตี                      เลิศพลาชัย

                      4. นายวิทยา                              ทองยุ้น

                      5.นายชยกฤต                           กรรณาริก

                      6. นางสาวพัชรินทร์                  ศรีเหรา

                      7.นางสาวสุกัญญา                    ก่ายแก้ว

7. กรรมการฝ่ายเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวปัทมา       สนธิการ

                       2. นางสาววันเพ็ญ   แซ่ลี้

                       3. นางสาวจีรวรรณ  เศวตพงษ์

                       4. นางสาวสุจิรา       สวัสดิรักษ์

                       5.นางสาวอาทิตยา   หิรัญศรี

8. กรรมฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ    1. นายทินกร            กระมล

                        2. นายบัณฑิต         แสงวิทยเวช

                        3. นายเดชา             ดรินทพงศ์

                        4.นายคุณภัทร        สังกลม

9. กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง

ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาวสุกัญญา                  ก่ายแก้ว

                        2. นางสาวกลางเดือน              สุวรรณรัตน์

                        3. นางสาวทายิกา                    กิมน้อย

                        4.นางสาวมาลาตี                    เลิศพลาชัย     

10. กรรมการฝ่ายทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ     1. นายวรปรัชญ์                       ปุจฉาการ

                        2. นางสาวปาริชาติ                  เกษา

                        3. นางสาวพัชรินทร์                ศรีเหรา

                        4. นายธนศักดิ์                         พันธยุง

                        5. นางสาววันเพ็ญ                  แซ่ลี้

                        6.นางสาวสุจิรา                      สวัสดิรักษ์

11. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ     1. นายนพดล                          สินพิศุทธิ์

                        2.นางสาวนุฎฐา                     แท่งเพ็ชร

                        3. นางสาวทายิกา                    กิมน้อย

                        4. นางสาวจีรวรรณ                 เศวตพงษ์

                        5. นางสาวกลางเดือน              สุวรรณรัตน์

                        6.นางสาวอาทิตยา                  หิรัญศรี

12. กรรมการฝ่ายประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ     1. นายบัณฑิต         แสงวิทยเวช

2. นายสยมภู           ศรีสวัสดิ์

                        3. นายวิทยา            ทองยุ้น

                        4.นายทินกร           กระมล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพดล สินพิศุทธิ์

คำสำคัญ (Tags)#นพดล#สินพิศุทธิ์

หมายเลขบันทึก: 67173, เขียน: 14 Dec 2006 @ 11:59 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดร.กฤษดา
IP: xxx.155.54.242
เขียนเมื่อ 

นายแน่มาก นพดล  อ่านแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล อยากเห็นการสัมมนาไวๆ หัวข้อที่ได้น่าสนใจมากครับ

อจ.กฤษดาครับ