14-12-49

               เมื่อวานมีการประชุมผู้บริหารที่ดิฉันอยากแจ้งให้ทราบค่ะ

              1 อนุมัติเงิน 600,000 บาทจ่ายให้ผู้ที่ถูกน้ำท่วม 200 คน  ( คนละ 3,000 บาท )

       2กระทรวงขอให้ การให้ของขวัญปีใหม่ ให้เฉพาะ ส . . . ให้ผู้บังคับบัญชา   ส่วนผู้บังคับบัญชาจะเลี้ยงๆผู้ใต้บังคับบัญชาได้แต่ให้ประหยัดและไม่มี alcohol

        3 การทำวิจัย    มีการพูดถึงการแบ่งผลประโยชน์   การกล่าว acknowledge และการปรับปรุงการเขียนส่วนที่จะเป็นวิจัย  ส่วนที่จะเป็นโครงการโดยหัวหน้างานประสานการวิจัยจะการแบ่งเกรดเป็น  A B C

       4 การมีเป้าหมายของการประชุม     ขอให้การประชุมของแต่ละคณะกรรมการมีการกำหนดเป้าหมายหรือหัวปลาที่ต้องการจะบรรลุโดยเริ่มที่กรรมการบริหาร   ดิฉันให้หมอปรีชาดูในคณะกรรมการพัฒนาบริการให้ดูแลในเรื่องระบบแฟ้มเวชระเบียนให้ดีขึ้นโดยที่เราจะคอยฟังผลสรุปจากทีมคุณ มอม จันทรา ปิ่งและทีมที่อาสาเข้าไปหา root  cause

5  มีการพูดถึงบุคลากรดีเด่นที่ให้แต่ละกลุ่มเสนอมา      มีคนติงว่าเสนอมากไป        ดิฉันเลยตัดสินว่าเราจะให้มากหน่อยแต่ให้ไปหาสิ่งดีๆของเขามาประกอบ         น่าจะทำให้คนอยากทำดีมากขึ้นนะ คะ