ตอนที่ 24 

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 22   ว่าด้วยการจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ    อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช