ตอนที่ 23

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 21   ว่าด้วยการจัดการความรู้กับการวิจัย    อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช