สมมติปัญญา (Wisdom to Presume : W2P)

ปัญหาความรู้ไม่พอใช้ ปัญญาความรู้ที่ต้องใช้ไม่พอรู้ "สมมติปัญญา" เป็นคำตอบหนึ่งแห่งปฐมเหตุ

บันทึกไตรภาคแห่ง สังคมกระดาษ (Papers Society) โลกซึ่งไร้เครื่องมือใด ๆ ที่จะมาสแกนคลื่นสมองรวมทั้งคลื่นแห่งจิตที่จะแสดงถึง "ปัญญาคู่คุณธรรม"

สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม ก็ได้หาสิ่งที่ใช้ "สมมติ" แห่ง ปัญญาและคุณธรรม เพื่อแสดงให้เห็น "กรรม" (การกระทำ) ที่บ่งบอกว่าเขาหรือใครผู้นั้นมีปัญญาและคุณธรรมมากมายสักเพียงไหน

ใบแสดงผลการเรียน ใบระเบียนผลการเรียน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาให้กลายเป็น "สมมติปัญญา"

เปรียบได้กับหนึ่งการค้นหาตัวแทนที่ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมกลับกลายมาเป็นนามธรรม จากที่ซึ่งไร้ตัวตน ทิ้งร่องรอยไว้ในคลื่นหยักแห่งสมอง กระดาษแผ่นนั้นรวมกันเป็น "Portfolio" แฟ้ม หนังสือ กระเป๋าขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นเครื่องหรือสัญลักษณ์แทนรอยหยักในสมองซึ่งบ่งบอกของการมีซึ่ง "ปัญญา"

ปัญญาเกิดขึ้นมาได้แต่ "กรรม" นั่นไซร้คือการกระทำ

และการกระทำซึ่งจะได้มาซึ่งกรรมที่เรียกมาซึ่งปัญญานั้น สังคมในปัจจุบันได้บัญญัติให้ "ภาคนิพนธ์" หรือการทำวิจัยเป็นตัวแทนของ "สมมติกรรม" ซึ่งเป็นเหตุนำมาแห่ง "สมมติปัญญา"

ภาคนิพนธ์ หรือภาควิจัยในระดับสาขาต่าง ๆ นั้น เปรียบเสมือนกับการสร้างความรู้

ทำ 1 เรื่อง ก็ 1 รู้

10 เรื่อง ก็ 10 รู้

100 เรื่อง ก็ 100 รู้

100,000 เรื่อง ก็ "แสนรู้"

 

บัณฑิต 1 เรื่อง ก็ 1 รู้

มหาบัณฑิต 1 เรื่อง 1 รู้

ดุษฎีบัณฑิต 1 เรื่อง 1 รู้

รวมกันทั้ง 3 เรื่องก็ 3 รู้

 

ปัญหาความรู้ไม่พอใช้ ปัญญาความรู้ที่ต้องใช้ไม่พอรู้ "สมมติปัญญา" เป็นคำตอบหนึ่งแห่งปฐมเหตุของวิกฤตการณ์สังคม ณ บัดเดี๋ยวนี้.....

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือพลัง

คำสำคัญ (Tags)#ปัญญา#ปริญญา#สมมติ

หมายเลขบันทึก: 67169, เขียน: 14 Dec 2006 @ 11:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:43 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
สิ่งที่เป็นกระดาษที่ยังคงความรู้อยู่เสมอ คือ "หนังสือ"
  • สวัสดีครับคุณกัมปนาท
  • หนังสือเป็นสิ่งที่คงความรู้เสมอครับ
  • ผมเคยได้เรียนรู้หลายอย่างจากกระดาษห่อกล้วยทอด วันนั้นผมได้เรียนรู้หลายเรื่องจากกระดาษหนังสือพิมพ์ที่รองโถมะม่วงดอง
  • หนังสือเป็นสิ่งคงความรู้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าคนมีหนังสือจะทำให้สิ่งความรู้นั้นจะเพิ่มพูนออกมาเป็นปัญญาได้หรือไม่ครับ
  • กราบขอบพระคุณคุณกัมปนาทเป็นอย่างสูงที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ