เป็น web  ที่ผมได้  มาจาก การค้นหา ผลงาน ของ Dave Snowden  นัก LO & KM ที่สำคัญอีกท่านหนึ่ง

คนนี้ หนักมาทาง Cognitive Edge  เน้น Natural KM   ( ไม่มี คำศัพท์ให้ปวดหัว    ไม่ลอกเลียนแบบใคร   ไม่มี Format   ออกมาจากใจ    เป็นแบบวิถีการเรียนรู้ของชุมชนนั้นๆ  มีความสุขในการเรียนรู้  ฯลฯ) 

เว็ปที่ผมขอแนะนำนี้  เป็นแบบ "ยาถอนพิษ" (Anecdote)

http://www.anecdote.com.au/archives/sensemaking/