ว่าด้วยเรื่องกำแพง

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำว่ากำแพงคือขอบเขตกั้นแดนให้ผู้อยู่ภายในกำแพงมีความปลอดภัยจากอันตรายทุกด้าน  ผมกำลังกล่าวถึงกำแพงแห่งพุทธธรรมมี 5 กำแพงคือ

1.กำแพงชีวิต  ได้แก่ ผู้ประพฤติและรักษาศีลข้อที่ 1  ได้

2.กำแพงทรัพย์สิน  ได้แก่  ผู้ประพฤติและรักษาศีลข้อที่ 2 ได้

3.กำแพงครอบครัว  ได้แก่  ผู้ประพฤติและรักษาศีลข้อที่ 3  ได้

4.กำแพงสังคม  ได้แก่  ผู้ประพฤติและรักษาศีลข้อที่ 4 ได้

5.กำแพงสุขภาพ  ได้แก่  ผู้ประพฤติและรักษาศีลข้อที่ 5  ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)