การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 9/ตุลาคม/2562

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวชลินพร ควรรณสุ รหัสนักศึกษา 594305103 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่หกสิบสี่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

เวลา 08.20 น. เดินทางถึงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองพอไปถึงห้องก็ไปเซนชื่อปฎิบัติงานและทำความสะอาดห้องค่ะ

เวลา 09.00น. ได้รับหมอบหมายงานจากพี่สำนักปลัดให้ไปช่วยจัดเตรียมเอกสารการประชุมและช่วยเสริฟกาแฟให้กับสมาชิกอบตที่เข้าราวมประชุมกับนายกเรื่องงานประจำปีวันออกพรรษา

เวลา 12.00 ได้พักรับประทานอาหารกลางวันที่สถานที่ที่จัดโครงการและเดินทางกลับอบต

เวลา 13.00-14.30 น. ก็ได้ช่วยพี่สำนักงานปลัดถ่ายเอกสารและจัดทำการจดชื่อเด็กทะเบียนแรกเกิดในหมู่บ้านทุกหมู่ในตำบลห้วยหมอนทอง

เวลา 15.30น. ได้ขออนุญาติพี่เลี้ยงออกมาสำรวจบ้านที่เข้าร่วมโครงการและถามถึงปัญหาในเรื่องของยุงลายหลังจากที่ได้รับความรู้การทำสเปรย์ตะไคร้จากโครงการเอาไปทำด้วยตนเองที่บ้านค่ะ

หลังจากที่เข้าร่วมโครงการว่าชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันยุงได้จริงไหมสำหรับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

เวลา 15.50 น. ได้เดินทางกลับเพราะต้องรีบไปแปลอักษรที่มหาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ

วันที่หกสิบสี่ผ่านไปสำหรับวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีได้รับหมอบมายงานจากพี่ๆที่อบตค่ะไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่เกี่ยวกับการทำงานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม(วันอังคาร/18/มิ.ย/2562)ความเห็น (0)