การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 64 (วันพุธ/09/ต.ค./2562)

       สวัสดีครับ วันนี้ช่วงเช้าผมปละเพื่อนได้ไปที่หมู่ 5 ชุมชนโพรงมะเดื่อ เพื่อไปเข้าร่วมการทำประชาคมของนักศึกษาเอกพยาบาล ซึ่งเค้ามาทำโครงการเหมือนผม และผมต้องไปเข้ารับฟังด้วย เพื่ออะไรไม่รู้ หลังจากนั้นกลับมาช่วงสายๆ เพื่อก็แลยุ่งๆ ทำนู่นี่ ทำโครงการของตัวเอง จนถึงบ่าย และช่วงเย็นวันนี้ผมต้องไปมอเพื่อซ้อมแปรขบวนอะไรสักอย่าง ซึ่งผมก็ไป แล้วก็กลับประมาณ 6 โมงเย็น

รูปที่ 1 เข้าร่วมการทำประชาคม

รูปที่ 2 ไปซ้อมอะไรสักอย่าง

จบบันทึกการฝึกงานวันที่ 64 เวลา 22.10 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)