การฝึกประสบวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 9/10/2562

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นายชินวัตร ไตรสังข์ รหัสนักศึกษา 594305082  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่หกสิบสี่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 08.20 น. เดินทางถึงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองพอไปถึงห้องก็ไปเซนชื่อปฎิบัติงานและทำความสะอาดห้อง

เวลา 09.00น. ได้รับหมอบหมายงานจากพี่สำนักปลัดให้ไปช่วยจัดเตรียมเอกสารการประชุมและช่วยเสริฟกาแฟให้กับสมาชิกอบตที่เข้าราวมประชุมกับนายกเรื่องงานประจำปีวันออกพรรษา เพราะใกล้งานประจำปี ออกพรรษา

เวลา 12.00 ได้พักรับประทานอาหารกลางวันที่สถานที่ที่จัดโครงการและเดินทางกลับอบต

เวลา 13.00-14.30 น. ก็ได้ช่วยพี่สำนักงานปลัดถ่ายเอกสารและจัดทำการจดชื่อเด็กทะเบียนแรกเกิดในหมู่บ้านทุกหมู่ในตำบลห้วยหมอนทอง

เวลา 15.30น. ได้ขออนุญาติพี่เลี้ยงออกมาสำรวจบ้านที่เข้าร่วมโครงการและถามถึงปัญหาในเรื่องของยุงลายหลังจากที่ได้รับความรู้การทำสเปรย์ตะไคร้จากโครงการเอาไปทำด้วยตนเองที่บ้าน

หลังจากที่เข้าร่วมโครงการว่าชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันยุงได้จริงไหมสำหรับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไร

เวลา 15.50 น. ได้เดินทางกลับเพราะต้องรีบไปแปลอักษรที่มหาลัยราชภัฏนครปฐม

สำหรับวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีได้รับหมอบมายงานจากพี่ๆที่อบตำม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่เกี่ยวกับการทำงานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)