การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สวัสดีคณาจารย์ทุกๆท่าน วันนี้ดิฉัน นางสาวประเสริฐศรี ตาลเพชร รหัสนักศึกษา594305061เป็นนักศึกษาจากสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่2 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันนี้ดิฉันมาถึงที่ทำงานเวลา 08.15 น. ช่วงเช้ากลุ่มของดิฉันนั่งแก้ไขโครงการ และทำงานที่จะนำไปนิเทศครั้งที่ 2 ช่วงบ่ายกลุ่มของดิฉันไปจับจีบผ้าต่อจากเมื่อวานที่เหลือยังไม่ได้ทำอีก 1 เวที เมื่อจับจีบผ้าเสร็จกลุ่มของดิฉันก็ไปนั่งคุยเรื่องงานต่อที่ห้องฝึกงานเมื่อคุยเสร็จก็กลับบ้านได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)