การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพุธ/09/ต.ค./2562)

   สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่หกสิบสี่ของการฝึกประสบการณ์ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 08.15 น.เดินทางออกจากหอพักมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงเพื่อดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในช่วงเช้านี้ดิฉันยังไม่ได้รับมอบหมายงานอะไรจากทางองค์การบริหารส่วนตำบล ดิฉันและเพื่อนๆเลยทำงานของทางมหาลัยที่สั่งไว้ต่อจากเมื่อวาน


   เวลา 13.00 น. หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยก็ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อ ในช่วงบ่ายนี้ดิฉันก็ได้รับหน้าที่ถ่ายรูปของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมา กับนางสาวกมลชนก คงม่วงหมู่ เนื่องจากรอบแรกเพื่อนถ่ายผิดตามที่ต้องการ

      เวลา 14.30 น. ดิฉันและนางสาวฐิติรัตน์ ชีพดำรงธรรม ได้ออกไปธนาคารกับพี่เหมี่ยว (กองคลัง) พี่เบียร์ผู้ชาย (ขับรถ) เพื่อนำเงินไปฝาก และไปส่งเอกสารที่อำเภอ


   วันที่หกสิบสี่ผ่านไปกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันนี้ได้มีการทำงานที่ทางมหาลัยให้ทำและได้ทำการจัดเรียงข้อมูลที่เราฝึกประสบการณ์ทั้งหมด สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันจันทร์/08/2562)ความเห็น (0)