วันนี้ (13 ธันวาคม 2549) เป็นวันที่ทุกคนในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ตื่นเต้น เนื่องจากเป็นวันพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันที่เสนอขอทุนจากคณะสหเวชศาสตร์

     ผมดูจากบรรยากาศในห้องสำนักงาน หลายคนรอลุ้นว่าจะถึงคิวเมื่อไรจาก คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ (น้องก้อย) ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยสถาบัน มีอาจารย์ศุภวิทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์สำหรับทุกคน รวมทั้งตัวผมด้วย

      คุณชรินทร์ ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ผมรอลุ้นจนถึงเวลาพักเที่ยง ก็ไม่ยอมลงไปทานข้าวกลางวัน ตั้งใจจะให้คณะกรรมการวิจัยฯ พิจารณาโครงการวิจัยสถาบันให้ก่อน ถึงจะลงไปทานข้าว เพราะบอกว่า ไม่อย่างงั้นจะทานข้าวไม่ลง คณะกรรมการวิจัยของคณะฯ ทานข้าวไป พิจารณาไป


      คุณก้อยสรุปงานวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ รอบนี้ได้งานวิจัยสถาบันทั้งหมด 17 เรื่อง  ต้องอาศัยพี่เลี้ยงกันเพียบ เพราะยังเป็นมือใหม่สำหรับงานวิจัยสถาบันครับ

       ขอขอบคุณอาจารย์ศุภวิทู สุขเพ็ง คณะกรรมการวิจัยของคณะทุกท่าน รวมถึงน้อง ๆ ทุกคนในสำนักงานที่ช่วยกันทำงานวิจัยสถาบันครับ
เป็นความสำเร็จในช่วงต้นน้ำที่ทุกคนช่วยกันครับ และได้ข่าวแว่ว ๆ จากน้องก้อย ว่าจะมีพิธีมอบทุนให้ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ครับ

                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                         13 ธ.ค. 49