ทบทวนงานประจำ 11 : 12 - 15 ธันวาคม 2549

บอย สหเวช
12 ธันวาคม 2549

   - ทำกิจกรรม QA Talk
   -  สรุปความรู้จากงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3
   -  สรุปการทำกิจกรรม QA Talk

13 ธันวาคม 2549

    - คณะกรรมการวิจัยของคณะฯ พิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่เสนอ
      ขอทุน
    - ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ
    - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
      สำนักงานเลขานุการ และแจ้ง e-mail ให้ทุกคนทราบ
    - ทำเรื่อง แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงาน เพิ่มเติม
    - จัดซื้อของที่ระลึกในการไปดูงานที่คณะเทคนิคการแพทย์ 
       ม.เชียงใหม่
    - ติดต่ออ.สมลักษณ์ เรื่อง VCD เสียงกู่จากครูใหญ่ให้คณบดี
    - รับเรื่องจากศุนย์บ่มเพาะ
    - ประสานงานเรื่องการประชุมคณบดีพบหัวหน้าภาควิชาให้คณบดี

14-15 ธันวาคม 2549

      - ศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 67020, เขียน: 13 Dec 2006 @ 18:32 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)