มาตรฐานด้านบริการวิชาการ ( ๑ )


มาตรฐาน สมศ ใหม่ ใช้ประเมินคุณภาพ รอบที่ ๒

มาตรฐานด้านบริการวิชาการ

  ตามที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ออกมาใหม่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ด้านบริการวิชาการ น่าสนใจครับ

 "การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้อง เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคง และ ความเข้มแข็ง ของ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ นานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการ และ วิชาชีพ ของสถาบันการศึกษา โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ"

 ตัวบ่งชี้

  ๑.จำนวนกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ นานาชาติ ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ

 ๒.ค่าใช้จ่าย/มูลค่า ของสถาบัน ในการบริการวิชาการเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ

 ๓.มีการนำความรู้ และ ประสบการณ์ จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และ การวิจัย

 ๔.ประสิทธิผลและประโยชน์ของการให้บริการวิชาการ โดยพิจารณาจาก

  ๔.๑ การมีบทบาทที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางวิการ และ วิชาชีพ ต่อสาธารณะ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการ การเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม ต่อ สังคม ชุมชน และ ประเทศ

  ๔.๒ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมของ หลักสูตร และ บริการที่จัดขึ้น

  ๔.๓ มีงานบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้จากการพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอนและ/ หรือ งานวิจัยที่สอดคล้องกับ บริบทของ ชุมชน และ สังคม

  ๔.๔ ผลของการบริการวิชาการ ต่อ การพัฒนา "สังคมแห่งการเรียนรู้" รวมทั้งความมั่นคง และ ความ เข้มแข็งของ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ นานาชาติ

 ๕.การเป็นแหล่งให้บริการวิชาการที่ได้การยอมรับในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ

 ๖.รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการในนามสถาบัน ต่อ อาจารย์ประจำ

( ๕ และ ๖ เป็น ตัวบ่งชี้เฉพาะ )

 จากมาตรฐาน และ ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ต้องกำหนด นโยบาย และ ภาระงาน เพื่อให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทิศทางที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำชับให้ทีมงานของศูนย์บริการวิชาการดำเนินงาน น่าจะไปตรงตามเป้าหมาย ขอเพียงแต่ คณาจารย์ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือ กัน "ลปรร" เพื่อกลั่นเอา "ความรู้ฝังลึก ในการปฎิบัติจริง" ของพวกเรา "ชาวมอดินแดง" น่าจะร่วมมือ ร่วมใจกัน

 ดังนั้น วันพฤหัสที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เชิญทีมงานของพวกเรา " ชาว มอดินแดง " มาร่วม แลกเปลี่ยน "ประสบการณ์" เพื่อทบทวนผลการบริการวิชาการ ที่เรียกว่า  "After Action Review" ที่ศูนย์บริการวิชาการครับ

 JJ

 

 

หมายเลขบันทึก: 6699เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2005 12:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี