การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  ติดต่อ

  การพัฒนางานสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ.เขาค้อทะเลภู จ.เพชรบูรณ์เมื่อวันที่4-6 พฤศจิกายน 2548  

การพัฒนางานสู่องค์กรที่เป็นเลิศ   ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ.เขาค้อทะเลภู จ.เพชรบูรณ์เมื่อวันที่4-6 พฤศจิกายน 2548  พวกเราได้ใช้ทักษะของการกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) โดยใช้วิธีการตั้งคำถาม 5W1H เพื่อพัฒนาระบบการส่อต่อ  การบริหารเวชภัณฑ์และยา  รวมถึงการบริหารแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  หัวหน้างาน  หัวหน้าฝ่ายของในโรงพยาบาล ม.นเรศวร  จำนวน  40  คน โดยการเอื้อและสนับสนุนของท่านคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์  ท่าน ศ.นพ.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย  ท่าน ผอ.โรงพยาบาล ม.นเรศวร  นพ.องอาจ  เลิศขจรสิน  และ ผศ.นพ.สุรชาติ  พจนสุภาวรรณ์ อีกทั้งเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  ที่ท่านได้สละเวลา  มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพของผู้นำ" (หัวหน้างาน)  พวกเราชาวโรงพยาบาล ม.นเรศวร  ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 6696, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)