ตารางจองเวลาพบอาจารย์

ตารางจองเวลาพบอาจารย์

          ตารางวันที่ 26/11, 3/12, 10/12, 17/12, 24/12  OK. ตามที่อาจรย์จัดมาให้ครับ

ขอให้อาจารย์แจ้งสำนักบัณฑิต จัดเตรียมห้องได้เลย ส่วนรายชื่อนักศึกษาจะจัดส่งให้ในวันจันทร์

ที่ 14/11/48 (จะเรียงลำดับเลขที่ 1 ~ 14) ส่วนเรื่องต่างจังหวัด ขอประชุมกับเพื่อนนักศึกษา

และจะแจ้งในวันจันทร์เช่นกัน แต่คร่าวๆ คือ เป็นไปได้หรือไม่? ครับ ที่จะจัด Presentation ที่

โรงแรมในกรุงเทพฯ 1 วัน โดยไม่ไปที่ต่างจังหวัด

                                                                              ดัวยความนับถือ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data_wichaiความเห็น (0)