เมื่อวานมาเข้างานตอน9.45 น. มาถึงที่ฝ่ายนั้นมีแต่นักศึกษาที่ฝึกงานด้วยกัน ยังไม่มีพี่คนไหน มาเลย เพราะที่นี่เค้าจะเข้างานกันประมาณ10.00น.  และงานแรกของเมื่อวานคือการค้นหาข้อมูล เรื่องแปลก และหาข่าวมาตัดแปะไว้ในกระดาษ และงานต่อมาคือ การใช้โปรแกรมPhotoshop ซึ่งโปรแกรมนี้ก็ได้เรียนมาแล้วเมื่อเทอมก่อน  ซึ่งก็ทำกับเพื่อน ๆ ที่ฝึกงานด้วย คือว่าช่วยกันทำนะครับ แต่ยังมีบางคนจากสถาบันอื่น ที่เขายังไม่เคยสัมผัสกับโปรแกรมนี้ ผมก็เลยคอยแนะนำเขาบ้างเท่าที่ตัวเองรู้ และได้ไปรับประทานอาหารเที่ยง แต่อาหารเที่ยงวันนี้นั้นพิเศษกว่าวันอื่นเพราะว่าวันนี้ผนตกหนักมาก น้ำท่วมที่โรงอาหารด้วย พอถึงตอนบ่าย ก็มีงานเรียบเรียงเอกสารบ้าง และงานอื่น ๆ  และนอกจากนั้นวันนี้ยังได้มีโอกาสเข้าไปในห้องตัดต่อของบริษัท ดูการตัดต่อรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมส์วัดดวง และรายการที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือ มันแปลกดีนะ สำหรับการตัดต่อที่นี่ จะใช้โปรแกรม premeir เหมือนกับที่สถาบัน