นิลเนตร์ 3

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

วันนี้เป็นการฝึกงานวันที่สอง วันนี้เดินทางมาถึงโรงเรียนประมาณ7.50น. ก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานวันนี้กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าไม่มีอะไรใช้บริการฝ่ายโสตทัศนศึกษา แต่ก็มีการเปิดรายการเสียงตามสายซึ่งจะมีนักเรียนที่มีหน้าที่เวรประจำวันอยู่แล้วแต่พอหลังจากที่นาฬิกาได้เวลา 8.00น.นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวทีนี้ก็ถึงทีเราบ้างล่ะ ก็ได้ประกาศต่าง ๆที่มีอาจารย์มาเขียนฝากให้ประกาศไว้ จากนั้นหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวกันเสร็จแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจดูความพร้อมของห้องประชุมเพราะจะมีการประชุมของคณะผู้บริหารก็ได้มีการตรวจสอบไมโครโฟนว่าดังทุกตัวหรือไม่เปิดและเปิดแอร์ไว้ให้พร้อม วันนี้ในห้องประชุมไม่มีการแจ้งใช้เครื่องโปรเจคเตอร์เอาไว้จึงไม่ต้องจัดการอะไรกับมัน จากนั้นก็ได้รับมอบหมายให้ถ่ายรูปเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆของนักเรียนภายในโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบในสายสัมพันธ์สารและหลังจากพักกลางวันแล้ว ก็ได้รับมอบหมายให้เลือกภาพจากแผ่นซีดีกิจกรรมต่าง ๆตลอดปีเลือกและนำมาแต่งภาพด้วยโปรแกรม photoshop เพื่อนำไปทำ ส.ค.ส แจกบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งอยู่ประจำหน้าที่ฝ่ายบริการยืม-คืนอุปกรณ์ในห้องโสตทัศนศึกษาด้วย และในเวลา 15.15 ก็ได้เวลากลับบ้านก็ไปลงชื่อก่อนกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)