การจัดการความรู้ กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 ทีมงานจากสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดขอนแก่น โดย พี่ อรวรรณ โทรศัพท์ ติดต่อให้ผมไปเป็นวิทยากรให้กับทีมงาน "สสจ ขอนแก่น" ในวันพุธที่จะถึงนี้ ผมเองไม่แน่ใจว่า "ทีมงาน สสจ" ต้องการทำอะไรกันแน่

  "ทำ KM หรือ นำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตน คน งานประจำ หรือ พัฒนาองค์กร"

 ดังนั้น เรามีการ ปรึกษาหารือ ถึงวัตถุประสงค์ ชนิด Face to Face ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ย นี้ครับ ทั้งนี้จะได้เกิดความเข้าใจอันดี

   "ไม่ใช่ ทำ KM ตามแฟชั่น หรือ เป็น KM ปลอมครับ"

JJ