วันนี้ได้อ่านบันทึกจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้แทนคณะเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับ KM ของมหาวิทยาลัย  รู้สึกดีใจมาก ที่มหาวิทยาลัยเราจะเริ่ม KM อย่างเป็นรูปธรรมในมหาวิทยาลัยซะที  เราในฐานะฝ่ายบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ก็จะได้ทำอะไรที่เป็นรูปธรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  และในโอกาสดังกล่าวก็จะได้รับนโยบายจากส่วนกลางและนำมาปฏิบัติให้ชัดเจนมากขึ้น  (ไม่อย่างนั้น ฝ่ายไหนก็ไม่ยอมขยับ  เพราะงานประจำก็มาก เอาอะไรใหม่ ๆ เข้ามาก็ไม่อยากทำ กลัวทำแล้วไม่สนองนโยบาย.....ถึงอยุ่อย่านี้ไง)

ดีใจมาก ๆ