สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน (1)

ผมได้ขอบรรจุการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบันไว้ในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และของบประมาณเพียง 1,000 บาท เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การทำวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ

  ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 ผมได้ขอบรรจุการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบันไว้ในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และของบประมาณเพียง 1,000 บาท เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การทำวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ ในการนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของคณะ โดยผมได้ทาบทามวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วคือ รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย อาจารย์รับปากเรียบร้อยว่าวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน นี้ เจอกันแน่นอนที่คณะสหเวชศาสตร์

    การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ ครับ

  • ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)

        1.มีการจัดอบรมให้ความรู้การทำวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ

        2.บุคลากรสายบริการได้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  • ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

         สำนักงานเลขานุการมีงานวิจัยสถาบันอย่างน้อย 1 เรื่องจากความร่วมมือของบุคลากรใน  

        สำนักงานเลขานุการ 

         สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ถือว่าเป็นหน่วยงานกำลังพัฒนา ที่ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนก่อนเป็นเบื้องต้นครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

วิบูลยํ วัฒนาธร
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

ในระดับมหาวิทยาลัยก็กำลังเตรียมการจะจัดกิจกรรมสนับสนุนด้วยอีกแรง ยากให้ช่วยกันบอกความต้องการให้ชัดๆด้วย จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ (อาจเริ่มต้นจากการทบทวนกิจกรรมต่างๆในปีที่ผ่านมา ว่าควรแก้ไขอะไร ต่อยอดอะไร)

บุญ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการอบรม เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เสียดายที่ติดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯในวันนั้น จึงเข้าร่วมอบรมไม่ได้ แต่คณะทันตะ มข ส่งคนเข้าร่วมอบรม 3 ท่าน หวังว่าคงได้หัวข้อวิจัยสถาบัน ออกมาบ้าง

ในส่วนของเลขานุการคณะฯ น่าจะได้มีโอกาสคุยกันที่จะทำวิจัยสถาบันร่วมกันนะคะ

คำสำคัญ (Tags)

#วิจัยสถาบัน

หมายเลขบันทึก

6669

เขียน

08 Nov 2005 @ 18:39
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก