การปรับแต่ง WEB SERVER (PHP ล้วน)

PHP PHP PHP

ส่วนของ PHP ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรมากนัก เพราะค่าเริ่มต้นที่ให้มาก็ถือว่าเหมาะสมแล้วครับ ถ้าจะแก้ก็ ตามมาเลยครับ ซึ่งแฟ้มที่แก้ก็คือ php.ini
    1 register_globals ปกติเป็น Off จะแก้เป็น On ก็ได้ครับ แต่ถ้าใช้ Off จะมีความปลอดภัยสูงกว่า On
      การที่ register_globals เป็น Off จะเป็นการป้องการ Hack ได้ในระดับตัวแปร ซึ่งจะเป็นการป้องการ Hacker ส่งตัวแปรที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือ ตัวแปรที่มีค่าแปลก ผ่านทาง url
      วึ่งตัวแปรต่างๆ จะมีการเรียกใช้แตกต่างกันออกไป ได้แก่
      $_POST["var_name"] สำหรับตัวแปรแบบ POST
      $_GET["var_name"] สำหรับตัวแปรแบบ GET
      $_SESS["var_name"] สำหรับตัวแปรแบบ SESSION
      $_FILE["var_name"] สำหรับตัวแปรแบบ FILE

    2 upload_max_filesize ปกติเป็น 2M ถ้าต้องการอัพโหลดแฟ้มที่มีขนาดมากกว่า 2 M ก็แก้ไขตรงนี้ได้ครับ
    3 max_execution_time เวลาในการทำงาน งานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ปกติเป็น 30 หน่วยเป็น วินาที ซึ่ง ไม่สมควรเปลี่ยน แต่งานบางอย่าง ก็ใช้เวลานานกว่า 30 วินาที ก็ควรเปลี่ยนเป็นครั้งคราว หลังจากครบกำหนดก็จะกลายเป็น Timeout expired
    4 memory_limit RAM ที่ใช้ ปกติ เป็น 8M ไม่ควรเปลี่ยน แต่งบางอย่างอาจจะต้องใช้มากกว่า 8M เช่น โปรแกรม moodle หรือการอัพโหลดแฟ้มที่มีขนาดมากกว่า 8M
    5 mysql.default_socket ปกติ ไม่ต้องกำหนด แต่บางครั้งหลังติดตั้ง โปรแกรมจะหาแฟ้ม mysql.sock ไม่เจอ ก็ใส่ตรงนี้ได้ครับ เช่น /vc/data/mysq.sock
    6 extension_dir ปกติเป็น ./ หมายถึง ไดเรกเทอรี่เดียวกับ code php ที่ใช้ แต่สำหรับ Linux ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ แต่ถ้ามีก็ไม่เสียหาย เผื่อครั้งต่อไปเอาโมดูลมาจาก Server อื่น โดยที่เราไม่อยากคอมไฟล์ PHP ใหม่ ก็ให้ใส่
    7. error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
        display_errors = On
        ไว้สำหรับให้แสดง Error เพื่อทำการ Debug โปรแกรม เท่าที่สั่งนะครับ การติดตั้งแบบ RPM หรือ YUM หรือ APT-GET จะทำการปิดไม่ให้แสดง Error ทำให้การแก้ไขโปรแกรม ทำได้ยากขึ้น
    8. allow_url_fopen=Off ปกติ เป็น On ในการเขียนโปรแกรม จะมีบาง Function สามารถไปดึงค่ามาจาก web ได้ เช่น fopen("http://gotoknow.org", "r");ส่วนเป็นการไม่อนุญาติ ให้ใช้ได้คำสั่งดังกล่าวดึงค่จาก web อื่นได้
    9. session.save_path = "/tmp" เป็นการกำหนดที่เก็บไฟล์ tmp ที่เกิดจากการสร้าง session ของ php ปกติเป็น /tmp แต่ควรเปลี่ยน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรัก linuxความเห็น (2)

สายลมแสงแดด
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

งง เมื่อวานตอนเขียน บันทึกนี้ ขณะที่คอยการตีพิมพือยู่ (กดตีพิมพ์ไปแล้ว) แล้วไปเปิด web อื่นอยู่ แล้วคลิ๊กผิด กลายเป็นปิด บันทึกนี้ไป ทั้งๆที่มันยังค้างที่หน้านี้ อยู่

เลยไปเปิดดูใหม่ กลับไม่เห็นบันทึกนี้เลย แต่พอาวันนี้กลับเห็นไปได้

วิรงค์รอง
IP: xxx.12.73.11
เขียนเมื่อ 

สงสัยงานเยอะจัด คุณสายลมเลยตาลาย

น่าสงสารจริงจริ๊ง