ผมใช้โปรแกรม clamav ในการ scan หาไวรัสนะครับ
ตอนแรกคิดจะใช้โปรแกรม f-port ในการ scan และ celan แต่เปลี่ยนใจ เอาเป็นว่า พบ ไวรัส แล้วไม่รับ file เลยดีกว่า
โปรแกรม clamav สามารถหาได้จาก http://clamav.net

วิธีติดตั้ง clamav
1. ./configure ปล. ใช้ /configure ตรวจสอบด่อนว่าเราต้องการ option อะไรบ้างๆ
2. make
3. make check
4. make install

แฟ้มสำหรับ upload
php">
< input type=file name=my_upload_file>
< input type=submit>
< /form>

แฟ้มสำหรับรับรับค่า
$fullpath=$_FILES["my_upload_file"][tmp_name];
$cmd = "/var/vc/bin/clamscan ". $fullpath ." 2>&1";

exec($cmd, $output, $return);

if(!$return){
echo"File OK";
}else{
echo"พบไวรัส";
echo $output[8];
}
?>