มีคำถามจากบล็อก กิจกรรม KM ในบริษัทเอกชน ในบันทึก "ต้องเรียนดร. ด้าน KM ด้วยหรือเปล่า ถึงจะทำระบบ KM ได้" เกี่ยวกับเรื่อง การเก็บ user requirement

ดิฉันเห็นว่าน่าสนใจดีเลยใช้เวลาเขียนตอบลงในบล็อกของดิฉัน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกับท่านอื่นๆ ในวงการการพัฒนาระบบด้วย

ดิฉันขอตอบคุณประไพดังนี้คือ

"สวัสดีคะ

ยินดีต้อนรับสู่ GotoKnow.org ระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้คะ ดิฉัน และ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ เป็นผู้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาภายใต้การสนับสนุนของ สคส. คะ

ดิฉันมีความคิดเห็นต่อเรื่องที่ถามดังนี้คะ การเก็บ User requirement เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบคะ คนที่ทำการเก็บ requirement นี้ จำต้องมีทักษะหลายประการในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ต่อระบบนั้นๆ คะ

ทักษะที่ว่านี้ เช่น ทักษะการพูดคุยสื่อสาร ทักษะการพัฒนาระบบ ทักษะการใช้เครื่องมือในการเก็บ requirement เป็นต้น ซึ่งทักษะนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างถ่องแท้ (ส่วนใหญ่คือด้าน Software Engineering และ Usability Engineering) และได้มีการปฏิบัติจริง แต่ไม่จำเป็นต้องจบด๊อกเตอร์คะ :)

KM มี scope ที่กว้างมากคะ มีระบบอยู่มากมายที่สามารถเข้ามาสอดรับกระบวนการทำ KM ได้ ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจะต้องสามารถเข้าใจถึง requirement ที่สำคัญที่สุดของระบบได้เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด เช่น ถ้าปัญหาขององค์กร คือ การขาดศูนย์รวมของเอกสารความรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ อย่างนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการนำเอา CMS เข้ามาใช้ เป็นต้นคะ

ดังนั้น ความต้องการของคุณจึงอาจจะไม่เหมือนกับ ดร. somebody คะ :)

นอกจากนี้ ในการเก็บ requirement นั้น คนที่เป็นผู้เก็บไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้านระบบที่จะต้องพัฒนามาก่อนคะ เพราะเขาไม่ใช่ผู้ใช้ระบบนี่คะ แต่หน้าที่ของเขาคือ การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ระบบ เรียกได้ว่าเขาเองต้องเรียนรู้จากผู้ใช้คะเพื่อจะมาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เหล่านี้คะ

แต่ประเด็นที่ยากคือ ถ้าผู้ใช้ทั้งในหลายๆ ระดับ ยังไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรในระบบอย่างแท้จริง เช่น อยากได้ระบบ KM แต่ไม่รู้ว่า KM คืออะไร ถ้าเป็นอย่างนี้เสียแล้ว ผู้ที่เก็บ requirement ควรจะเป็นผู้ที่รอบรู้ด้าน KM พอสมควรเพื่อที่จะตะล่อมถาม สอบถาม ความต้องการ เหตุผล ปัญหา และประเด็นต่างๆ ที่จะตอบสนองการพัฒนาระบบขึ้นมาคะ"